Go(o)d idea

Mark Twain said that, no doubt with a twinkle in his
eye. Do you have a new idea about something? Go
ahead and share it, or put it into motion. Do not be
afraid of the doubts or disapproval of others.

Those things will be there, of course. But what of it?
Ideas are God, saying hello. Never pass one by, or
let a good one slip away. How do you know it’s good?
You don’t, until you try it. That’s the whole point…

Neale Donald Walsch

There is something «wrong» with everything

No matter what you are looking at, you can
find something wrong with it, something imperfect,
something that is not okay with you. Don’t worry,
if you look hard enough you’ll find it.

There is also something «right» with everything.
No matter what you are looking at,
you can find something right with it,
something perfect.

There remains, then, only one question:
What are you going to look at?
What are you choosing to notice?
What is your perspective?

Neale Donald Walsch

Lidenskap

20121126-111949.jpg

Kva er Lidenskap, har det ordet noko i ein sømeleg blogg å gjere ? JA
(Ellers ser eg at eg må ta opp ordet «sømeleg» i ein blogg, for kva er det ?)

Sitat frå Wikipedia ; Lidenskap:

Lidenskap er en sterk følelse eller sinnsstemning. Det kan være en mektig erotisk følelse eller glød. Lidenskap kan også vise til en brennende interesse for et spesielt felt, eller område. Eksempelvis musikk, idrett, dans, eller antikviteter for den saks skyld.

Det engelske ordet «passion«: Ein mykje grundigare forklaring på desse sidene. Har tatt ut nokre linjer som treff bra:

passion represents an «intense, driving, or overmasting feeling or conviction». This suggests that passion is a very intense emotion

Etter at eg vart noglelunde vaksen utvikla også lidenskapen for det andre kjønn som styrer mykje av dei val ein gjer. Som me kjenner til, meir eller mindre lure. Men tusen takk for denne krafta og kvinna !

I denne samenhengen tenker eg på lidenskap som ein brennende interesse for eit spesielt felt/område.
Me kallar det ofte for interesse men det er for utydelig og vassent. Lidenskap er sterkare, meir tydelig.
Eg trur det er viktig å finne fram til den interessa som heng aller høgast, og den eine vil eg kalle LIDENSKAP.

Kva er din lidenskap ?
Min lidenskap er musikk.

Det å være ærleg å oppgradere denne eine  interessa til Lidenskap gjev det meir kraft og fokus, det er min erfaring.

Kva er din lidenskap ? Tenk på det 🙂