Å – Kva har hendt

Så veit me at våre siste bokstavar slit i dagens internasjonale verden. Men denne erstatninga for Å har eg ikkje sett før. Er det nummeret før me må gje slepp ?
Kvar_er AA